Mi az  IQboard?

Az IQboard a GBC®, által kínált interaktív megoldások professzionális megközelítése, amely román, angol, magyar, bolgár, magyar és német nyelvű alkalmazásokkal rendelkezik, és hihetetlenül sokféle oktatási és üzleti csomagot kínál, valamint egy kiváló tartozékcsomagot és technikai támogatást nyújt Romániában, Moldovában, Bulgáriában és Magyarországon.

Átlagú csomag
80"-89" | 203-226cm
 Átlagú csomag
90"-99" | 228-252cm
  Átlagú csomag
100"-150"| 254-381cm

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a GBC EXIM SRL, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek az élet, az egészség, a munkavédelem és a környezetvédelem követelményeinek, a 1022/2002 és a 457/2003 számú Kormányrendeleteknek megfelelően. Kijelentjük továbbá, hogy elektromos és elektronikus berendezéseket forgalmazunk, betartva a 72/23/EGK és a 93/68/EGK európai előírások követelményeit, valamint a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 992/2005/EK irányelv rendelkezéseit.

WEEE-címke

A GBC be van jegyezve a Gyártók Országos Nyilvántartásába EEE, nyilvántartási szám: RO-2017-03-EEE-1375-III

A bizalmas adatok feldolgozásának szabályzata

A GBC az ANSPDCP-nél regisztrált, 11551-es számon nyilvántartott személyes adatkezelő, tiszteletben tartva az európai gyakorlatot a területen. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveket is.

Minőségi tanúsítványok

A GBC az ISO 9001 és az ISO 14001 integrált minőségirányítási irányelvek, valamint az ISO 27001 információbiztonsági irányelvek betartásával szerveződik. A GBC az Avixa teljes jogú tagja, munkatársainkat az általunk képviselt gyártók képzik és tanúsítják. A tanúsítványok a gbc.ro oldalon érhetők el.

A GBC Általános Szerződési Feltételei, beleértve a Visszaküldési Szabályzatot, a www.iqboard.hu webcímen érhető el a nyilvánosság számára.

Preambulum

A jótállás feltételei összhangban vannak a 449/2003 sz. Törvény, a 21/1992 sz. Kormányrendelet és a Fogyasztói Törvénykönyvről szóló utólagosan módosított 296/2004 sz. Törvény előírásaival. A jótállást a vásárlás napján hatályos romániai törvényekkel összhangban biztosítjuk. A törvény által a fogyasztóra ruházott jogokat a felajánlott jótállás nem érinti.

Fogyasztói jogok

Fogyasztó (449/2003 sz. Törvény): Fogyasztó (449/2003 sz. Törvény): az az önálló foglalkozásán és a kereskedelmi, ipari vagy termelési tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy vagy egyesületekbe tömörült természetes személyek csoportja, aki a szerződéseken belül e törvény hatálya alá tartozik;
A fogyasztó fő jogai a következők:

 • kérni az eladótól, hogy a terméket térítésmentesen, javítással vagy cserével megfelelővé tegye (ha a javítás lehetősége már kizárt);
 • lehetősége legye a megfelelő árcsökkentésre vagy felmondhassa a megvásárolt termékre vonatkozó szerződést abban az esetben, ha:
 • ha nem lehetséges a termék javítása vagy cseréje;
 • ha az eladó ésszerű időn belül nem tett javítási intézkedéseket;
 • törvény által biztosított egyéb jogok.

Abban az esetben, ha a meghibásodás kisebb méretű, a fogyasztó nem jogosult a szerződés felmondását kérni.

WEEE infó

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 448/2005 Kormányhatározat szerint a fogyasztóknak nem szabad az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait válogatás nélküli hulladékként kezelni, hanem szelektíven kell gyűjteni ezen elektromos és elektronikus berendezések hulladékait. A szimbólum, amely jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket külön gyűjtésnek vetik alá, egy X alakú vonallal áthúzott szemeteskuka.

Milyen termékekre van jótállás?

A GBC által értékesített összes termékre, kivéve az újracsomagolt termékeket, a vonatkozó törvények és a gyártók kereskedelmi irányelvei szerint jótállási feltételek vonatkoznak. A termékek újak (kivéve az újracsomagolt termékeket), eredeti csomagolásban, és minden gyártó engedélyezett forrásból származnak.

A GBC által értékesített és szállított termékek esetében a jótállási tanúsítványok:

 • vagy közvetlenül a gyártó adja ki, abban az esetben, ha országos szervizhálózattal rendelkezik;
 • vagy a GBC adja ki, mint a gyártó hivatalos szervizközpontja vagy engedélyezett gyűjtőhelye.

Abban az esetben, ha az Ön Termékéhez a gyártó/importőr által kiállított Jótállási Tanúsítvány is tartozik, az abban meghatározott jótállási feltételek vonatkoznak a jelen jótállási tanúsítvány feltételeire, beleértve a jótállás biztosításának módját is.

A jótállási időszak a számlában és/vagy a jótállási tanúsítványban feltüntetett vásárlás napjától kezdődik.

A jótállás kizárólag a termék gyártója által bejelentett és a telepítési, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvekben közölt üzemi körülmények között érvényes.

Az eladó nem vállal kötelezettséget abban az esetben, ha az ügyfél elveszíti a használati utasítást.

A jótállás nem ruházható át harmadik felekre.

A jótállás biztosításának feltételei

Az ügyfél köteles ellenőrizni a termékek megfelelőségét vagy megfelelő működését a termékek vásárlásakor azon olyan termékek esetében, amelyek megrendelése nem online történt, és 14 napon belül az online feldolgozott megrendelésekkel vásárolt termékek esetében.

A jótállás a termék bemutatásával, a jótállási tanúsítvánnyal és az áru vásárlását igazoló adószámlával együtt kerül kiadásra.

Egy berendezés vagy alkatrész cseréje esetén az új alkatrész a kedvezményezett, a hibás része pedig az eladó tulajdonába kerül.

Az eladónak ugyanazok a kötelezettségei vannak a kicserélt termékkel szemben, mint az eredetileg értékesített termékkel szemben.

Azok a termékek, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszakot élveznek, amely a termék cseréjétől kezdődik. A jótállási időszak attól a naptól kezdődik, amikor az adott árut az ügyfél birtokába kerül.

Garanciális korlátozások:

 • A jótállás nem vonatkozik azokra a hibás pixelekre, amelyek száma megtalálható az ISO 13406-2 II osztály nemzetközi minőségi szabványban;
 • A jótállás nem vonatkozik azon Termékekben tárolt adatokra, amelyek ezt lehetővé teszik, beleértve és nem kizárólag a berendezés beállításait és testreszabását. Az adatok integritását a jótállási feltételek nem biztosítják: a szerviz beavatkozása vagy az adathordozó hibája miatti adatvesztés nem tulajdonítható az eladónak;
 • A jótállás nem vonatkozik semmilyen jellegű fogyóeszközökre és tartozékokra, hacsak a törvény kifejezetten másként nem rendelkezik. A fogyóeszközök és a tartozékok biztosítva vannak a meg nem felelés és az rejtett hibák ellen;
 • Fizikai vagy virtuális környezetben szállítható szoftvertermékek.

Egy Termék jótállásának elvesztése (megszűnése)
A jótállás nem jár, ha az eladó bebizonyítja, hogy a meghibásodás a vevő nem megfelelő felhasználási vagy megőrzési módja miatt következett be. A vevő viselkedését az eladó által közölt írásbeli utasítások figyelembevételével értékelik, beleértve, de a törvény értelmében nem korlátozva a:

 • a berendezések nem megfelelő körülmények között történő szállítása, kezelése, tárolása, telepítése, használata és tárolása által okozott meghibásodásokat;
 • a termékek termikus, mechanikai, plasztikai károsodása tüzek, balesetek vagy felhasználási gondatlanság miatt, folyadékkal vagy más anyagokkal való érintkezés nyomai, oxidáció nyomai gőz vagy túlzott páratartalmú helyeken történő használat miatt, felesleges por, égési nyomok, repedések, törések, elektronikus berendezések / részegységek és bármilyen más típusú termék amelynek alkatrészeiben az elektronikus alkatrészek hajlottak, sérültek, elszakadtak vagy megszakadt az elektronikus nyomvonala; alaplap tűi, processzor, tároló egységek, adat / audio / video csatlakozók hajlottak, eltörtek, leégtek, stb.;
 • az eladó, szállító, importőr vagy gyártó által nem engedélyezett személyek által végzett beavatkozások a termékeken;
 • a gyártó vagy az eladó pecsétjeinek vagy dokumentumainak hiánya vagy sérülése a termékeken; a gyártási sorozatszám hiánya vagy sérülése; az eladó, szállító, importőr, gyártó vagy hivatalos szerviz egység által lezárt berendezések vagy alkatrészek pecsétjének felbontása;
 • a jótállási jegy vagy a beszerzési okirat hiánya / elvesztése;
 • a terméket nem a felhasználói kézikönyvben leírt utasításoknak megfelelően, vagy arra a célra használták, amelyre létrehozták;
 • a terméket nem eredeti tartozékokkal vagy fogyóeszközökkel együtt használták;
 • a jótállási tanúsítvány adatainak módosítása vagy kiegészítése; minden módosításhoz mellékelni kell az engedélyezett szerviz aláírását és bélyegzőjét;
 • a termék helytelen telepítése a jótállás elvesztéséhez vezet, kivételt képez az az eset, amikor a termék telepítése része a termék adásvételi szerződésének, és a termék a GBC által lett telepítve;
 • a gyártó előírásaitól eltérő túlzott használat miatt (például: folyamatos üzemórák maximális száma stb.);
 • a feszültségingadozásokból / csúcsokból, a földelés hiányából, nem megfelelő környezeti körülmények (nem megfelelő feszültségellátás, túlzott páratartalom stb.) közötti használata vagy kitettség;
 • a termékeket szándékosan vagy gondatlanságból károsították, módosították vagy más célokra használták fel, mint amelyekre szánták őket;
 • a hatályos törvények által szabályozott egyéb helyzetek.

Indokolatlan jótállási kérelmek
Indokolatlan jótállási kérelem esetén fenntartjuk a jogot, hogy a diagnosztikai és tárolási szolgáltatásokért díjat kérjünk. Az aktuális árak megtalálhatók a GBC HelpDesk webhelyén.

Az adott Termék hibaelhárítása és tárolása során felmerült szükségszerű és hasznos költségek kifizetéséig a Termék visszatartható a GBC székhelyén a Polgári Törvénykönyv 2495 cikke értelmében.

Mi a teendő jótállási esemény esetén?

Minden műszaki eseményt, beleértve a jótálláshoz kapcsolódó eseteket is, a GBC HelpDesk platformon keresztül dolgozzuk fel. Kérjük, lépjen be a platformra, és kövesse a jelzett lépéseket, figyelve arra, hogy minden szükséges dokumentum kéznél legyen. Ha segítségre van szüksége a HelpDesk GBC-n található űrlap kitöltésével kapcsolatosan, kérjük, hogy küldjön egy e-mailt a Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. e-mail címre, vagy hívja a 021.667.26.41 számon a szerviz osztályt (mindkét művelet késleltetheti kérésének feldolgozását, mivel az ügyfélszolgálat munkatársai más eseményekkel lehetnek elfoglalva.)

 • Olyan termékek esetében, amelyekre nézve a GBC nem szervizközpont, a gyártó által engedélyezett legközelebbi szervizközpontba irányítják. Ez a gyártó által engedélyezett központ teljes felelősséget vállal a jótállás megoldásáért.
 • Azon termékek esetében, amelyekre nézve a GBC jótállási szolgáltatást nyújt, a megadott e-mail címére megkapja a jótállási időszak alatt nyitott esemény részletes utasításait.
 • Az újracsomagolt termékek esetében a jótállás más időtartamra is kiterjedhet, mint ugyanazon új, lezárt termék jótállási ideje. A jótállási időszakot minden egyes újracsomagolt termékre vonatkozó jótállási jegy határozza meg, de ez legalább 1 (egy) év a termék kézbesítésétől számítva.

A Termékek szállítása

Azoknak a termékeknek, amelyekre jótállást kérnek, jó állapotban kell érkezniük a szolgáltató egység székhelyére, miután kezelőinktől megkapták a HelpDesk GBC-n keresztül benyújtott kérelem megerősítését és a jegy számát. A csomagok külső felén fel kell tüntetni a jegy számát.

A GBC ingyenes oda-vissza szállítást biztosít a fogyasztó számára az alkalmazandó törvények alapján, az indokolatlan jótállási kérelmek kivételével. A jogi személyek nem részesülnek ingyenes szállításban.

Csomagolási mód:

Ajánlott az eredeti csomagolásba csomagolni a gyártó utasításainak megfelelően.

A csomagon KÖTELEZŐEN fel kell tűntetni a HelpDesk GBC platformon keresztül kiosztott jegyszámot, amelyet ügyfélszolgálati munkatársunk közöl.

A jegyszám feltűntetése nélkül küldött csomagokat az átvételkor visszautasítják, és a feladó költségére visszaküldik.

A küldő felelős a fuvarokmányra (AWB) beírt adatok helyességéért, valamint a csomagok megfelelő csomagolásáért és helyes címkézéséért.
A feladó által küldött csomagokat úgy kell csomagolni, hogy megvédje a terméket azoktól a tényezőktől, amelyek a szállítás során ennek rongálódásához vezethetnek (biztonsági elemek használata javasolt, például: poliészter, karton, légbuborékfólia stb.). Ajánlott a terméket úgy csomagolni, hogy az megfeleljen a tartalom súlyának, alakjának és jellegének, valamint a szállítás módjának és időtartamának. A csomagolásnak úgy kell megvédenie a tartalmát, hogy a nyomás vagy a többszörös kezelés ne sértse meg, és adott esetben készülhet kartondobozokból, rétegelt lemezből, fából, polisztirollal töltött műanyagból.

Bármilyen nem megfelelő csomagolás károsíthatja a terméket szállítás közben, és érvénytelenítheti a jótállást.

A vevő által a jótállás biztosítása érdekében szállított termékek átvételét követően az eladó a termékeket kísérő csomagolás megfelelőségét úgy ellenőrzi, hogy képeket készít úgy a csomagolásról, mint azokról a szállított termékekről, amelyeknek kijavítása igényelték.

Jótállási időszakban történő javítás határideje:

A kijavításnak a következő határideje van:

 • Magánszemélyek esetében a megoldási határidő 15 nap;
 • Jogi személyek esetében a megoldási határidő 30-60 nap;
 • A jótállási időszak utáni javítás 15 és 90 nap között tarthat.

A határidő a hibás Termék szervizbe érkezésének dátumától kezdődik, beleértve a jótállás biztosításával kapcsolatos dokumentációt. A jótállási időszak meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely alatt a termék a szervizben volt, kivéve az indokolatlan jótállási kérelmeket.

A kijavítás a következőképpen történhet:

 • hibaelhárítás vagy javítás;
 • a termék részleges vagy teljes cseréje (a gyártó beleegyezésével);
 • csere legalább olyan teljesítményű termékekkel, mint amelyek nem javíthatók (a gyártó beleegyezésével);
 • a termék értékének visszatérítése (a gyártó beleegyezésével) abban az esetben, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

A megőrzési jog és a tulajdonjog megszűnése

Hibaelhárítás, javítás után, a javítás lehetetlenségének közlésekor vagy indokolatlan jótállási kérelem esetén, a GBC szervizközpontba szállított azon termékek esetében, amelyeket nem vesznek át az ügyfélszolgálati munkatársaink által közölt határidőn belül, tárolási díjat számolunk fel, az aktuális árak megtalálhatók a helpdesk.gbc.ro oldalon.

A megfelelő termékek átvételének lehetőségéről szóló dátum közlésétől számított 90 nap elteltével, amennyiben a vevő nem foganatosított semmilyen lépést annak érdekében, hogy azt visszavegye, ezeket a termékeket magára hagyott javaknak fogjuk tekinteni, és elhagyottnak nyilvánítani, és a Polgári Törvénykönyv 562 cikke értelmében a GBC EXIM SRL (eladó / szerviz) megszerzi a tulajdonjogot az adott javak felett.

Viták

A társaságunk által értékesített termékek beszerzésével és megfelelő működésével kapcsolatos bármely szempontot illetően felmerülő esetleges vitát békés úton rendezzük, illetve abban az esetben, ha ez nem lehetséges, akkor az illetékes román bíróságokon.

--------------------------------------------------------------
Utolsó felülvizsgálat: 2019, május 25