Mi az  IQboard?

Az IQboard a GBC®, által kínált interaktív megoldások professzionális megközelítése, amely román, angol, magyar, bolgár, magyar és német nyelvű alkalmazásokkal rendelkezik, és hihetetlenül sokféle oktatási és üzleti csomagot kínál, valamint egy kiváló tartozékcsomagot és technikai támogatást nyújt Romániában, Moldovában, Bulgáriában és Magyarországon.

Átlagú csomag
80"-89" | 203-226cm
 Átlagú csomag
90"-99" | 228-252cm
  Átlagú csomag
100"-150"| 254-381cm

A GBC Visszaküldési Szabályzata és az RMA (Visszáru Engedély) eljárás

Az Ön számára kínált szolgáltatások javítása érdekében, az áruk visszaküldése a GBC-nek a vonatkozó jótállási eljárás, illetve adott esetben a GBC jótállási szabályzata, az RMA eljárás és az RMA jelentkezési lapunkon feltüntetett feltételek betartása alapján történik.

Az RMA okainak felsorolása:
1. árucikkek, amelyek hibásak;

2. az eladó által tévesen számlázott áruk;

3. az eladó által tévesen kiszállított áruk;

4. természetes személy által online vásárolt áruk (távszerződés).

Általános Megfontolások:

1. Azok a termékek, amelyeket külön kérésre szereltek össze, valamint azok, amelyeket különleges, biztos megrendelés és előleg fizetése után raktárba hoztak, nem küldhetők vissza. Ezekért a megrendelésekért fizetett előlegek nem visszatéríthetők.

2. A különleges külső megrendelést képviselő árukat nem lehet visszaszállítani visszatérítés céljából. A külső megrendelések személyre szabottnak minősülnek, és tartalmazzák az áruk és azok teljesítményének Ön általi végleges elfogadását, kivéve az RMA oklista 1. és 2. pontját. A külső megrendelésekre fizetett előlegek nem visszatéríthetők.

3. Azoknak a termékeknek a visszaküldése, amelyeknek aktív fiókjai / jelszavai / ügyfél általi beállításai vannak, nem fogadható el.

4. A munkapontról megrendelt és átvett termékeket a 2014. évi 34. sz. Sürgősségi Kormányrendelet értemében nem lehet visszaküldeni. Ezeket a termékeket a vásárláskor / átvételkor tesztelni kell. Azok a vásárlók, akik a termékek visszaküldését kérik a munkaponton kötött szerződések esetében, nem jogosultak a 2014. évi 34. sz. Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezései szerinti szerződéstől való elállási jogra.

5. Bármely visszaküldési eljárás esetén meg kell őrizni épségben azt a csomagolást, dokumentumokat és kiegészítőket, amelyek a terméket kísérik.

6. Ha egy terméket csomagolás nélkül vagy egyéb csomagolóeszköz (pl. kartonból vagy polisztirolból készült biztonsági / védőtartó) vagy terméktartozékok nélkül küldik vissza, az értéke csökken. A csökkentés a termék kezdeti értékének 10–90% -a között lehet az alábbiakban leírtak szerint. Mivel az olyan termékek értékének csökkentését, mint az elemek, akkumulátorok, töltők, nyomtatópatronok, védőfóliák és hasonlók, nem lehet pontosan meghatározni, ezért azokat csak lezárva lehet visszaküldeni.

7. Azoknál a termékeknél, amelyek esetében a GBC nem szervizközpont, a gyártó által engedélyezett legközelebbi szervizközpontba irányítják Önt. Ez a gyártó által engedélyezett központ teljes felelősséget vállal a jótállás megoldásáért. Ebben az esetben a szállítási költségeket az ügyfél viseli. A GBC jótállási biztosítási szabályzatáról többet tudhat meg a következő linken.

8. Megkérjük, hogy ellenőrizze a csomagok fizikai sértetlenségét a kézbesítéskor, a futár jelenlétében, és kérje jegyzőkönyv felvételét a károk felméréséről, ha a termékeken sérülés jeleit észleli, vagy hiányosságok vannak a kiegészítőkben vagy a kísérő dokumentumokban. Bármilyen későbbi panaszt NEM vesszük figyelembe.

9. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszaküldés elfogadását megtagadjuk visszaélések, például többszöri visszaküldés esetén.

10. A visszaküldéssel kapcsolatos összeget a számlatulajdonos nevére nyitott érvényes bankszámlán (lejben) térítik meg a visszaküldés elfogadásának napjától számított legfeljebb 14 (tizennégy) naptári napon belül, illetve az eladott termékek átvétele és az azt követő ellenőrzése után. A gyorsfutárral vagy postai úton történő visszaküldés esetén nem lehetséges visszatérítés.

11. A jogi személyek nem rendelkeznek ugyanazokkal a jogokkal, mint amelyeket a magánszemélyek számára ír elő a 449/2003 sz. Törvény és a 34/2014 sz. Sürgősségi Kormányrendelet. Fenntartjuk a jogot, hogy ne válaszoljunk a jogi személyek által benyújtott visszaküldési kérelmekre.

Általános Feltételek:

1. Kizárólag a magánszemély fogyasztónak van törvényes joga, 14 (tizennégy) naptári napon belül, elállni a Szerződéstől illetve egy Árut visszaküldeni, vagy lemondani egy Szolgáltatásról, minden ok és egyéb költségek nélkül.

2. A 34/2014 sz. Sürgősségi Kormányrendelet értelmében, távszerződések esetében az áru visszaküldésének vagy a Szolgáltatásról való lemondás időtartama 14 napon belül lejár, az alábbiaktól számítva:

         • az a nap, amikor a magánszemély Fogyasztó fizikailag birtokba veszi az utolsó Árut, abban az esetben, ha egyetlen megrendelés van több termékre, amelyeket külön lesznek leszállítva;

         • az a nap, amikor a magánszemély Fogyasztó fizikai birtokba veszi az utolsó árut vagy az utolsó darabot, abban az esetben, ha több tételből vagy alkatrészből álló terméket szállítanak le, és ezeket külön szállítják le.

Ennek a jognak az igénybevételéhez a terméket a fentiek szerint számított 14 nap letelte előtt kell visszaküldeni.

3. Távértékesítés esetén, ha a magánszemély fogyasztónak a szerződés megkötése előtt nincs lehetősége az áruk megtekintésére, joga van elállni. A magánszemély fogyasztónak meg van engedve a megvásárolt áruk tesztelése és ellenőrzése az áru jellegének, jellemzőinek és működési módjának megállapításához szükséges mértékben. Az áruk jellegének, jellemzőinek és működésének megállapítása érdekében a magánszemély fogyasztónak ugyanúgy kell kezelnie és ellenőriznie azokat, mint ahogyan azt egy fizikai, valódi boltban megengednék neki. Az elektronikus termékeket csak az elindításukkal és leállításukkal tesztelik, és NEM azzal a céllal, amelyre gyártották. Ezért a tesztelési és ellenőrzési időszak alatt, illetve a fentiek szerint legfeljebb 14 napig a magánszemély fogyasztónak a szükséges gondossággal kell kezelnie és ellenőriznie az árut, anélkül, hogy megsértené a jelen dokumentum rendelkezéseit.

4. Azoknak a termékeknek a visszaszállítását, amelyek fizikai változásokat, ütéseket, csorbulásokat, karcolásokat, foltokat, sokkokat és hasonlókat mutatnak, anélkül, hogy azokat megjavítottak volna, semmilyen okból nem fogadják el.

5. Mind a magánszemély, mind a jogi személy vásárló felelősek az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükséges kezeléstől eltérő kezelésből eredő értékcsökkenésért.

Az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához elfogadott kezelések:
          • kicsomagolás az eredeti csomagolás megsemmisítése vagy megrongálása nélkül, a kicsomagolás utasításainak betartásával (ott, ahol a gyártó előírja) a csomagolás, a termék vagy a tartozékok károsítása nélkül;

          • a termékek vizuális, tapintási és szaglási vizsgálata, ha az a jelen dokumentumban említett egyéb rendelkezéseket nem sérti;

          • olyan termékek esetében, amelyek nem igénylik a fogyóeszközök felszerelését vagy a villamos energián kívüli egyéb közműhöz való csatlakozást, csak az áramellátást, az indítás / leállítás megengedett;

          • olyan termékek esetében, amelyek fogyóeszközök (pl. szűrők, utántöltő patronok, festékkazetta stb.) telepítését vagy más közműhöz, mint a villamos energiához (például víz, metángáz, sűrített levegő stb.) történő csatlakoztatását igénylik csak az áramellátás és az indítás / leállítás megengedett, és NEM megengedett a fogyóeszközök beszerelése és más a közművekhez történő csatlakoztatás.

Ha visszaküldést kérnek olyan mértékű használat után, amely meghaladja az áru jellegének, jellemzőinek és működési módjának megállapításához szükséges határt, a vásárló felelős az áru értékének bármilyen mértékű csökkenéséért.

Elfogadatlan cselekmények, amelyek a visszaszállított termék értékének csökkenéséhez vagy az elállási jog elvesztéséhez vezetnek:

         • elektronikus eszközök használata más módon, mint tesztelés az eszköz be- és kikapcsolásával;

         • pecsétek és címkék feltörése;

         • az eredeti csomagolás felszakítása vagy megrongálása (az eredeti csomagolás a termék szerves része);

         • a kísérő dokumentumok elvesztése;

         • a termékek karcolása, szennyezése, festése, impregnálása külső anyagokkal;

         • fogyóeszközök felbontása (például: tintapatronok, festékkazetta stb.);

         • szoftverlicencek feltörése vagy telepítése.

A termékdobozban található tartozékok (felhasználói kézikönyvek vagy egyéb kísérő dokumentumok, CD-k, kábelek stb.), valamint az eredeti csomagolás a termék szerves részét képezik. Ennek érdekében, amikor visszaküld egy terméket, kötelessége, hogy azt az eredeti ép csomagolásban, stretch műanyag csomagolófóliával befóliázva, vagy kartondobozba csomagolva (ne legyenek rajta ragasztott címkék, vágások, szakadások stb.) és minden tartozékával együtt küldje vissza.

A vásárló felelős áruk értékének csökkenéséért, amely az áruk kezeléséből ered, kivéve azokat, amelyek az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához szükségesek. Ha a visszaküldött áru eredeti csomagolása megsérült vagy hiányos volt, kopás jelei, karcolódásai, ütései, áramütései, hiányzó tartozékai vannak, hiányzik a jótállási jegy, a vevő felelős az áru értékének csökkentéséért. A termék visszaküldése előtt kérjük, hogy az eredeti csomagolást stretch műanyag csomagolófóliával vagy kartondobozzal védje. Ne vágja le az eredeti csomagolást, és NE ragasszon rá címkét vagy ragasztó szalagot.

A kopásnyomokkal (foltok, karcolások, hajlatok, repedések, ütések stb.) vagy hiányzó tartozékokkal érkező használt termékek értéke arányosan csökken a költségeivel, és csak a megfelelésre való visszaállítás után fogadják el őket visszaküldésre. A megfelelésre való visszaállítás magában foglalja a higienizálás, a kozmetikázás, a javítás, a sérült alkatrészek cseréjének költségeit, valamint a kereskedelmi formába történő eljuttatást Felújított / Újracsomagolt termékként történő forgalmazás érdekében.

A végső értéket a kicserélendő alkatrészek és a felújítási munkák értéke, vagy az új termék kezdeti értéke és a Felújított / Újracsomagolt termékként használt termék viszonteladási értéke közötti különbség alapján állapítják meg.

A sérült eredeti csomagolású (gyűrött, szakadt, vágott, lyukas, nedves vagy címke, ragasztószalag, golyóstoll, jelölő vagy más hasonló nyomokról árulkodó karton) termékeknek az értéke a megfelelésre való visszaállítás értékével csökken. Az hiányzó vagy hiányos eredeti csomagolású (például: biztonsági tartók, kartonból vagy polisztirolból készült védőelemek vagy hasonlók) termékeknek az értéke a megfelelésre való visszaállítás értékével csökken.

A termékek állapotában bekövetkező bármilyen változás vagy az eredeti csomagolásuk megrongálódása, amely lehetetlenné teszi a termék új termékként történő tovább értékesítését, automatikusan visszaállítási díj kiszabására vezet a termékek abba az állapotba történő visszaállításához, amelyben azokat leszállították. A csökkenést a termék kezdeti értékének 10–90%-a között lehet.

A csökkentési díjat a módosított termékek kézhezvétele és ezek állapotának értékelése után közlik az ügyféllel.

Bármilyen okból visszaküldött termékek esetében:
          • az eredeti jótállási jegy kell kísérje, ha azt a gyártó / forgalmazó állítja ki, kivéve az elektronikus formátumban kiadott jótállási jegyek esetében.

          • az őket kísérő esetleges bónuszokkal / ajándékokkal együtt kell visszaküldeni, ellenkező esetben ezek értékét levonják a visszatérítés értékéből.

          • ha több azonos típusú terméket vásároltak, csak egy termék legyen felbontva, és az összes visszaküldése kívánatos. A többi termék visszaküldését csak akkor lehet elfogadni, ha azok le vannak zárva.

6. A megrendelés átadásakor és kifizetésekor már teljesített kapcsolódó szolgáltatások költségei, illetve a szállítás, a visszatérítés, a banki díjak és az online fizetés költségei az ügyfelet terhelik, a termék értékének visszatérítése pedig legfeljebb 14 (tizennégy) napon belül történik attól a naptól számítva, amikor értesülünk az Ön szerződés felmondásáról szóló döntéséről, de nem az áru átvételének és ellenőrzésének időpontja előtt.

Az RMA eljárás:

Ha bármilyen okból visszaküldi a GBC-től vásárolt termékeket megkérjük, hogy kövesse az alábbi eljárást. Az RMA eljárás célja és funkcionalitása eltér a Jótállási Szabályzattól.

»1. lépés - Bármelyik termék visszaküldését előzetesen regisztrálják a GBC romániai vagy európai központjában, és RMA számot (Visszáru Engedély) kérnek. Az RMA számot kizárólag úgy kapjuk meg, hogy e-mailt küldünk a kitöltött RMA űrlappal együtt az Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. email címre vagy a 021 667 26 41 fax számra.

Az RMA igénylőlap letölthető a következő link elérésével. Az RMA jelentkezési lap kötelező mezőket tartalmaz. Ha ezeket a mezőket nem tölti ki vagy helytelenül töltik ki, akkor a kérésére adott válaszidő hosszabb lesz. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az összes szükséges információt elküldte annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb el tudjuk küldeni a válaszunkat. Az RMA számkiosztási kérésekre legfeljebb 5 munkanapon belül válaszolunk.

»2. lépés - Az elfogadást (RMA-szám) követően a termékeket visszaküldik a szállítónak, látható RMA-számmal ellátva. Azokat a termékeket, amelyeket a szállító úgy ítél meg, hogy nem felelnek meg az RMA követelményeinek, visszaküldik a vásárlónak.

Minden csomaghoz KÖTELEZŐ RMA számot mellékelni. Az RMA számot LÁTHATÓAN kell feltüntetni a visszaküldési csomagon, mert a visszaküldés azonosítása ennek a számnak a segítségével történik. Az RMA szám nélküli csomagokat a megadott visszaküldési okkal – „Hiányzó RMA szám” - visszaküldjük az ügyfélnek.

Általános Megjegyzések:

1. A termékek visszaküldése és szállítása bármely futárszolgálaton keresztül történhet, amelyet az ügyfél előnyben részesít, figyelembe véve a fent említett lépéseket, amely esetben a visszaküldési költségeket az ügyfél viseli.

         • A GBC ingyenes oda-vissza szállítást biztosít magánszemély fogyasztók számára a hatályos jogszabályok alapján, indokolt jótállási vagy visszaküldési kérelem mellett.

         • A jogi személyek nem élvezik az ingyenes szállítás előnyeit.

2. Szállításhoz ajánlott az eredeti csomagolásba csomagolni a gyártó utasításainak megfelelően. A csomagolásnak úgy kell megvédenie a tartalmát, hogy nyomás vagy sorozatos kezelések ne sértsék meg, és ez lehet, esetenként kartondoboz, rétegelt lemez, fa, polisztirollal töltött műanyag.

3. A termékeket eredeti csomagolásban, minden tartozékkal együtt, sértetlen címkékkel, kísérő okmányokkal és a Vásárlási Számla másolatával kell visszaküldeni.

Ha a terméket a csomagolása nélkül vagy a csomagolás és / vagy a termék tartozékai (pl. biztonsági támaszok, kartonból vagy polisztirolból készült védőelemek és más hasonlóak), beleértve a kísérő dokumentumokat is, küldi vissza, ez csökkenteni fogja a fentiekben említett termékek értékét. A csökkenés a termék kezdeti értékének 10–90% -a között lehet.

4. A jogi személy vásárló a termékátvételt annak leszállításakor, a GBC küldöttjeinek jelenlétében, vagy futárral történő szállítás esetén a kézbesítéstől számított legfeljebb 24 órán belül végzi el. A leszállított mennyiségek bármilyen meg nem felelősége, a kísérő dokumentumok vagy tartozékok hiánya vagy az átvett áruk állapota esetén mellékelni kell a megállapításokról szóló nyilatkozatot, amelyet a GBC küldöttei vagy a futár jelenlétében írnak alá. A termékek számlázásával és szállításával kapcsolatos bármilyen meg nem felelés ezen időtartam után nem fogadható el.

5. A rejtett hibákkal kapcsolatos panaszokat a kézbesítéstől számított 7 napon belül fogadják el.
6. A GBC EXIM SRL téves számlázásával vagy kézbesítésével kapcsolatos panaszok esetén a panaszokat csak akkor vesszük figyelembe ha:
          • a megbeszélt határidőn belül, a kézbesítés napjától számított 7 napos nyilvános RMA-eljárással készülnek;
          • az árukat az eredeti csomagolásban, az összes eredeti tartozékkal együtt, az ebben a dokumentumban említett rendelkezéseknek megfelelően mutatják be visszatérítés / csere céljából;

          • a berendezéseket vagy a gépeket nem használták, és nincsenek kopás jelei a fentieknek megfelelően.

--------------------------------------------------------------
Utolsó felülvizsgálat: 2020, március 12